gezondheidszorg economieOnze samenleving zal iets moeten ondernemen tegen de uit de hand lopende kosten van de gezondheidszorg. Maar hoe leggen we grenzen aan en waar?

 

 


resultaten en rendement
De reguliere gezondheidszorg met zijn ziekte-focus zorgt voor een dure bedrijfsvoering, dat moge duidelijk zijn. De medisch technologische ontwikkeling maakt de gezondheidszorg duur, omdat veel partijen er aan moeten verdienen. De complexe organisatie door de ver doorgevoerde specialisatie, in het algemeen zijn dit hoog opgeleide krachten met een navenant salaris, is eveneens een forse kostenpost. Het is moeilijk om criteria voor een meetbaar en realistisch rendement te formuleren en het ligt bovendien maatschappelijk gevoelig. In de bedrijvensector kom je wel uit met statistieken, maar waar het om mensen gaat is dat niet voldoende. Toch kan met behulp van de digitale technologie er behoorlijk gedetailleerd informatie worden verzameld en gesorteerd. De gezondheidszorg werkt hier wel aan, maar mag naar mijn mening wel wat kritischer naar zichzelf kijken en zich minder laatdunkend uitlaten over de prestaties van alternatieve geneeswijzen. Hoe duidelijk en wetenschappelijk de alternatieve sector zijn resultaten ook laat zien, het is nooit goed in de ogen van de geneeskunde. Maar medici mogen zich ook wel eens gaan afvragen waarom mensen kiezen voor alternatieve benaderingen en waarom artsen op de alternatieve toer gaan. Alternatief geschoolde artsen maken dagelijks mee dat niet-reguliere benaderingen hun vruchten afwerpen. En er zijn ook genoeg ervaringen met de gezondheidszorg die niet op gewenste resultaten, en ook op niet-gewenste resultaten wijzen. Er wordt op dit gebied nogal met meerdere maten gemeten. Wat we nodig hebben en waar we mee verder kunnen is een open geest gecombineerd met een kritische blik om geneeskundige resultaten, regulier èn alternatief, te beoordelen.

besparing
Alternatieve geneeswijzen worden doorgaans pas ingeschakeld bij medische vastgestelde aandoeningen (en regelmatig zelfs bij hopeloze gevallen) waarbij ze zelfs nog positieve resultaten weten te bereiken. Desondanks ben ik van mening dat in de alternatieve sector een enorme potentie aan preventieve power te vinden is welke de reguliere geneeskunde niet kan evenaren. Ik hoop met een paar voorbeelden in de bijlage een bescheiden indruk te geven van de preventiemogelijkheden in de alternatieve sector.
Helaas hebben wij in het westen een ziektecultuur. We wachten tot we ons ziek voelen voordat we iets ondernemen. Dankzij de medische propaganda is er ook de neiging gegroeid om bij klachten, die de huisarts prima kan behandelen, een consult van een specialist en medische onderzoeken op te eisen. Tegelijkertijd is er een substantiële groep die, om allerlei redenen, te lang wacht met de huisarts te raadplegen, zodat ze zichzelf in een specialistische setting manoeuvreren met alle narigheid en kosten van dien. Om een werkelijke kostenbeheersing van de gezondheidszorg te realiseren moeten we dus ook flink aan de bak op het gebied van mentaliteit.

samenwerking
Afgezien van mijn pleidooi voor preventie met behulp van alternatieve geneeswijzen, denk ik dat de huisarts in het reguliere circuit een prima station is voor preventie. De huisarts heeft informatie over zijn patiënten die verder reikt dan alleen de lichamelijke gegevens. Als deze voorpost in de gezondheidszorg meer ruimte krijgt kunnen meer patiënten adequate hulp krijgen en kan het doorsturen naar het veel duurdere, specialistische echelon teruggebracht worden. Dit kan ook betekenen dat er meer huisartsen zouden moeten komen om de tijd voor de patiënt uit te kunnen breiden. Want een preventieve en tevens effectieve zorg staat of valt met de aandacht die een huisarts aan de patiënt kan geven.

Nog effectiever en economischer zou het kunnen zijn als beide sectoren de handen ineen slaan. Men kan dan vrijelijk van elkaars gedachtegoed en technieken gebruik maken. Een stap verder kan zijn dat de huisarts naast zijn medische taak, of een speciaal opgeleide gezondheidswerker, een wegwijzer wordt voor de patiënt. Zoals nu de huisarts bepaalt welke specialist voor een patiënt in aanmerking komt, kan er in een gezondheidscentrum op soortgelijke wijze gekeken worden welke geneeswijze de patiënt het beste kan bedienen.

Het is natuurlijk niet zo dat medische technologie onwenselijk is. Het gaat er om dat we het op verantwoorde medische indicatie, maar ook kostenbewust inzetten. Dat we het niet te pas en te onpas gebruiken omdat de apparatuur er toch staat of omdat de patiënt eist dat alles uit de kast gehaald wordt voor een wissewasje. Als de gezondheidszorg de preventie goed regelt, kunnen specialistische onderzoeken en behandelingen gereserveerd worden voor de mensen die het echt nodig hebben. Dat kunnen er minder zijn als we de preventie poot van de gezondheidszorg versterken waarbij een geïntegreerde benadering, naar mijn mening, bovendien meer gezondheid zal opleveren.

gezondheid in de toekomst
Ik denk dat met een verschuiving van de aandacht van ziekte naar gezondheid, en hieraan gekoppeld een  inspanning om die gezondheid te ondersteunen, we niet alleen méér (volks)gezondheid kunnen creëren, maar ook een betaalbare zorg.  Alternatieve geneeswijzen kunnen hierin een prominente rol spelen.

Maar er is ook een andere ontwikkeling onderweg. Die komt uit de kosmische hoek. Onze atmosfeer is veranderd. Nieuwe energiefrequenties doordringen onze planeetruimte en brengen een nieuw bewustzijn met zich mee. Ik kan dit proces niet heel concreet beschrijven, maar ik neem een fundamenteel andere kwaliteit waar. En ik verwacht dat dit een diepe verandering in ons bewustzijn teweeg zal brengen waarin ons besef en onze kijk op gezondheid en ziekte een diepgaande transformatie zal ondergaan.
Ik verwacht een collectief ontwaken in de onbeschrijfelijke verwevenheid van energieën en materie en dus ook van “geest” en “lichaam”. In toenemende mate zullen we dit niet meer gescheiden ervaren, maar als een wederzijdse uitwisseling, omwisseling en inwisseling van frequenties en vormen. We zullen merken dat we voortdurend “in en uit formatie” verkeren als wonderlijk spel van vrije en organiserende energie, ruimte en vorm (een organisme is een vorm van georganiseerde energie).
Met dit nieuwe bewustzijn zal ook het gevoel van verbondenheid, in het klein en in het groot, tot herstel komen. Onze huidige dualistische cultuur heeft geen toekomst in dit nieuwe bewustzijn. En dat zal gevolgen hebben voor ons denken over gezondheid en ziekte, maar ook over oorlog en vrede, vijandschap en vriendschap, om maar wat te noemen.

Hoewel het nog niet is te overzien wat de invloed hiervan zal zijn op onze gezondheid en onze verwachtingen van een gezondheidszorg, denk ik dat we dit proces niet moeten onderschatten. Ik voorzie wel dat vanuit dit ruimere bewustzijn het inzicht in levende systemen verder zal groeien. Hoe ze in balans blijven en balans zoeken. Hoe het leven beweegt in haar streven naar harmonie vanuit een innerlijk weten, “geleid door een directe verbondenheid met diepere bronnen”. Niet alleen onze geest zal hierdoor anders gaan functioneren, maar ook ons lichaam wordt rechtstreeks beïnvloed door de nieuwe frequenties. Het zal bv. nieuwe verschijnselen vertonen die geen symptomen van een nieuwe ziekte zijn.

Met de nieuwe inzichten zullen we een gezondheidszorg kunnen ontwikkelen om deze gezonde processen te ondersteunen. Mogelijk zal het juist deze kosmische ontwikkeling zijn die de gezondheidszorg transformeert naar een dienst die met recht deze naam zal kunnen dragen.

september 2012

 BESCHOUWINGEN

hoofdcat beschouwingen 120

 

 

 

 

geneeskunde
gezondheidszorg
nanogeneeskunde

download gz

gezondheidszorg download

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com