vitd degeneratie 100pxHet zijn chronische ziekten waarbij men een tekort aan Vit D heeft gevonden. Onderzoekers pleiten ervoor om het gebreksziekten te noemen. Vanuit een andere invalshoek kan je ze als degeneratieziekten zien.

 

 

De relatie tussen vit D (tekort) en het ontstaan van chronische ziekten is wel duidelijk gemaakt. Als we kijken naar de opgesomde aandoeningen dan gaat het eigenlijk om een afbrekend proces. Ik spreek dan ook liever van degeneratieziekten dan van chronische ziekten, omdat dit duidelijker verwijst naar wat er in het lichaam aan de hand is.

Bij een degeneratie is er verlies van weefsel, en dus ook functie. Osteoporose is het verlies van botweefsel waardoor de botten breekbaar worden. Auto-immuunziekten breken via ontstekingsreacties onze eigen lichaamsweefsels af. Een slechte weerstand geeft virussen en bacteriën de ruimte om onze lichaamscellen af te breken. Bij multipele sclerose verliezen we hersenweefsel. Tumoren verdringen en vervangen onze gezonde weefsels, dat is een andere manier van je lichaam kwijtraken. Het zijn allemaal ziekteprocessen waarbij we ons lichaam in de loop van de tijd geheel of gedeeltelijk verliezen.

vit D bemiddelaar tussen energie en materie
Vanuit een spiritueel gezichtspunt wordt ons lichaam beschouwd als een voertuig voor onze geest of een tempel waarin onze ziel woont. Vanuit dit perspectief is ons lichaam de uitdrukkingsvorm voor onze persoonlijkheid. Met ons lichaam van vlees en bloed manifesteren we ons in de wereld, zijn we zichtbaar en herkenbaar voor anderen en ervaarbaar voor ons zelf. Zielen zonder lichaam worden slechts door enkelen waargenomen. Met het verdwijnen van lichaamsdelen verliezen we het contact met de wereld en de verbinding  met het aardse leven. Onze fladderige geest heeft ons lichaam nodig om te wortelen in de wereld.

Ons lichaam kan je zien als het resultaat van een intensieve samenwerking en integratie van een geestelijk ontwerp en een materiële constructie. Wanneer ons lichaam optimaal kan functioneren voelen we ons goed in ons lichaam. Voelen we ons ermee verbonden en thuis in de materie. De wereld is goed toegankelijk voor ons. We kunnen er onze plek in vinden en genieten van ons aardse bestaan. Als we minder goed verbonden zijn met ons lichaam ondervinden we makkelijker problemen op onze levenswandel. Die problemen hoeven helemaal niet lichamelijk te zijn. Vaker zien we juist psychische en sociale problemen. Hierop worden psychosociale problemen, jammer genoeg, niet onderzocht, laat staan behandeld.

Bij stressfactoren in de maatschappij en het milieu is er een natuurlijke neiging om ons hieraan te ontrekken. Uit zelfbescherming, dus als overlevingsmechanisme, ontkoppelen we dan de psycho-fysiologische verbindingen door ons bewustzijn eruit terug te trekken. En waar ons bewustzijn afwezig is daar verandert levende materie in dode materie. Ons lichaam raakt uit balans. Als we hier bovenop niet genoeg voedingsstoffen opnemen, wordt het voor ons lichaam kiezen of delen. Een goede verbondenheid tussen ziel en lichaam zorgt voor de voorwaarden en een optimale voeding voor de uitvoering. Bovendien vindt er vanuit het lichaam een (positieve) terugkoppeling plaats, zodat de integratie tussen energie en materie gehandhaafd kan worden. De werking van vit D is dus meer omvattend dan zijn biochemische formule. Dit geldt overigens ook voor de andere vitaminen en de mineralen.

de tijdgeest & vit D
Sommigen spreken van een vit D tekort epidemie (een ziektegolf), anderen van een endemie (een continue ziekte). De technologie heeft voor veel veranderingen gezorgd in onze opvattingen, leefwijze en verwachtingen ten aanzien van ons lichaam. Een objectieve observatie van ons lichaam is sterk aangedreven door de medische wetenschap, die dat beroepshalve doet. Nu is een bescheiden mate van afstand nemen in het kijken naar ons eigen lichaam niet verkeerd, maar het is wel nodig dat we er voldoende voeling mee houden. Het is echt geen machine. Maar dat is wel een beeld dat in de huidige tijd sterk op de voorgrond treedt. Het moet doen wat wij willen, het moet er uit zien zoals wij willen. Luisteren naar ons lichaam wat 'zij' wil wordt niet geleerd noch gestimuleerd.

De tijdgeest ondergaat nu de kosmische invloed van Aquarius, een luchtteken. Dat brengt een versnelling van ons denken met zich mee. Er is minder aandacht voor het voelen dat op een tragere frequentie werkt. Met Uranus, de heersende planeet in zijn kielzog, is ons denkvermogen bovendien intuïtiever gaan functioneren. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar het betekent wel dat onze geest een nieuwe verhouding moet ontwikkelen met ons lichaam dat namelijk veel en veel trager werkt. We zitten nog in het begin van de nieuwe tijd (nieuw in meerdere opzichten) en met onze eerste stappen doorlopen we ook de kinderziektes die erbij horen. We zijn bezig de grenzen op te zoeken van ons lichamelijk kunnen en de maakbaarheid ervan. De groei op het gebied van wetenschap en technologie heeft een gevoel van superioriteit doen ontstaan waarbij ons lichaam enigszins gedegradeerd is tot een 2e rangs bestaan. We geven het niet wat het nodig heeft en we zijn bezig doof en blind te worden voor de boodschappen, de behoeften die ons lichaam kenbaar maakt. Het lichaam schreeuwt niet, maar fluistert en dat is moeilijk op te merken als we met ons hoofd in toekomstdromen, deadlines en mobieltjes zitten.

degradatie & degeneratie
Ja, in deze zin neemt de loskoppeling van geest en lichaam epidemische vormen aan. Laten we gaan beseffen dat een degradatie van ons lichaam leidt tot een degeneratie van ons lichaam. En dan kan ons lichaam ons een heleboel last gaan bezorgen. Het automatische antwoord van de gezondheidszorg zal de ontwikkeling van nog meer technologie zijn, wat ons nog meer zal gaan kosten.

En juist nu duikt er een nieuw vit D bewustzijn op. Hopelijk niet te laat, maar misschien wel precies op tijd of geregisseerd door synchroniciteit. Wie het weet mag het zeggen. De nieuwe mogelijkheden van vit D bereikt steeds meer artsen en dat is hoopvol.

februari 2012

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com